Hopp til innhold

På Lørenskog, like utenfor Oslo, har Rejlers detaljprosjektert det elektriske anlegget for 230 leiligheter.

Gamleveien 80 består av seks lamellblokker på seks etasjer hver, og mellom disse ligger det to-etasjes lavblokkbebyggelse som binder blokkene sammen. Leilighetene er fra 39 kvm og opp til 127 kvm. Under hele bebyggelsen finner man et sammenhengende garasjeanlegg med direkte adkomst til leilighetene. Hele prosjektet, garasjeanlegget inkludert, er på 27 400 kvm.

Lavblokkbebyggelsen består av modulelementer som er laget på fabrikk i Litauen. Rejlers bidro med detaljerte tegninger for det elektriske anlegget som ble støpt inn i de prefabrikkerte veggene. I dette prosjektet er det verdt å nevne at garasjeanlegget, som er på et plan, har flåteparkering der bilene står på en flåte som forflyttes sideveis ved ut- og innkjøring. Dette betjenes av beboer med en fjernkontroll eller brikke. Denne løsningen ble valgt da den er plassbesparende, enkel og effektiv. Rejlers har stått for styringen av lyset i garasjeanlegget for å gjøre det mest mulig energieffektivt.

Rejlers har hatt detaljprosjektering av:

  • Heldekkende brann og nød-, ledesystem iht. gjeldende krav.
  • Porttelefonanlegget
  • Dimensjonert inntak og effektforbruk av bygget.
  • Lagd detaljerte tegninger for el-anlegget som har blitt støpt inn i prefabrikkerte-vegger.
  • Utarbeidet tegningsgrunnlag og skjemaer for bygging av det elektriske anlegget til elektriker
  • Detaljert elektriske punkter iht. NEK 400:2010, TEK 10 og Universell utforming
  • Bestemt styring av lyset i fellesarealer og garasje så dette blir så energieffektivt som mulig.
  • Koordinert utomhus trase mot VAV og veilys for kommunen.

 

Les mer om prosjektet i Byggeindustrien nr. 2 – 2015

Les mer om prosjektet på bygg.no

Foto: Trond Joelson / Byggeindustrien

Flere artikler