Hopp til innhold

Første byggetrinn av Bybanen ble ferdigstilt i 2009, og nye trinn er under bygging. Rejlers Railconsult bistod prosjektet med anskaffelse av driftsoperatør for Skyss, samt jernbanefaglig bistand.

Bergen Kommune, Hordaland fylkeskommune og Stortinget vedtok bygging av Bybanen i Bergen. Bybanen har utgjort den fremtidige ryggraden i byens kollektivsystem. De første byggearbeidene for banen ble påbegynt i januar 2008 og de tekniske anleggene ble ferdigstilt høsten 2009. Forlengelsen til Lagunen stod ferdig 2013, samtidig som linjen mot Flesland ble påbegynt.

Bergen kommune v/Bybanekontoret hadde byggherreansvaret og Hordaland fylkeskommune gjennomførte anskaffelsesprosessen for vognene som benyttes.

Rejlers Railconsult bistod med:

  • Utarbeide kvalifikasjonsgrunnlag for prekvalifisering
  • Bistå i evaluering av prekvalifiseringssøknader
  • Utarbeide konkurransegrunnlag for drift av Bybanen
  • Fremskaffe dokumentasjon
  • Utvikle modell for evaluering og delta i evalueringsarbeidet

Våre rådgivere har omfattende erfaring innen utvikling og drift av lette baneløsninger som trikk og bybane, samt god kjennskap til kombinerte baneløsninger der bybane kombineres med andre driftsformer.

Last ned vårt produktark

Flere artikler