Hopp til innhold

I Blaiken-området i Nord-Sverige bygger Skellefteå Kraft og Fortum, under navnet BlaikenVind AB, en av Europas største landbaserte vindparker.

Vindkraftparken bygges nå på et område med gode vindforhold og uten fastboende som kan bli berørt av etableringen. Eventuelle innvirkninger på naturen er nøye kartlagt.

Fullt utbygd vil vindparken bestå av opp til 100 turbiner. Disse vil tilsammen produsere 600-720 GWh/år. Dette tilsvarer strømforbruket til ca. 150 000 leiligheter i Sverige.

Satsingen er i henhold til svenske og internasjonale mål på fornybar energiproduksjon, samt til visjonen om bedre energialternativer for klimasmarte bedrifter og mennesker. Denne storskala-satsningen vil redusere behovet for energikilder med større negativ miljøpåvirkning og kan bidra til å redusere utslippene av karbondioksid med ca. 640 000 tonn/år, noe som bidrar til et mer bærekraftig samfunn.

Rejlers har vært med i prosjektet siden starten i 2005 med:

  • Nettprosjektering for nye siter
  • Produksjon av beslutningsunderlag
  • Kommunikasjon og planlegging
  • Budsjettberegninger
  • Spesifikasjonsunderlag
  • Konstruksjonen av styringsanlegg
  • Igangkjøring og testing av stasjoner
  • Inspeksjoner av vindturbiner
  • FAT – tester av elektriske installasjoner

Foto: Daniel Bergström og Torbjörn Wingård / Rejlers.

Flere artikler