Hopp til innhold
railwaynorway

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og består blandt annet av landets hittil lengste jernbanetunnel. Rejlers Railconsult bistår prosjektet med rådgivning innen beredskap og sikkerhet.

I tillegg til den ca. 20km lange tunnelen omfatter Follobaneprosjektet bygging av nye Ski stasjon, betydelige arbeider på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og Ski stasjon. Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski, skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene til og fra Oslo S.

Rejlers Railconsults leveranse

Vi har leid ut en seniorådgiver i prosjektet som har ansvaret for å lede og koordinere arbeidet med utarbeidelse av et godt beredskaps- og evakueringskonsept for den ca. 20km lange tunnelen på Follobanen.

Oppdraget innebærer:

  • Ansvar for nødvendig koordinering mellom prosjektet, rådgiverne,  JBVs organisasjon og brann og redningsetatene.
  • Ansvar for å koordinere arbeidet med utarbeidelse av beredskapsanalyser og andre relevante analyser.
  • Ansvar for koordinering mot JBVs driftsorganisasjon for utarbeidelse av beredskapsplaner.

Last ned vårt produktark

Flere artikler