Hopp til innhold

«Vi tror att Quant Insight blir en viktig förutsättning för att använda våra resurser på ett effektivt sätt. Analysverktyget kommer att spela en viktig roll i PiteEnergis digitaliseringsarbete. Med hjälp av detta kommer vi att automatisera  datainsamling, visualisera data och skapa digitaliserade processer.» säger Fredrik Alm, elnätschef på PiteEnergi.

Viktor Holmberg Verksamhetsutvecklare och Fredrik Alm Elnätschef

Viktor Holmberg Verksamhetsutvecklare och Fredrik Alm Elnätschef

Analysverktyget gör PiteEnergi mer proaktiva i distributionsnätet
Kapacitetsmodulen, som är en av flera moduler PiteEnergi valt, gör det möjligt att upptäcka kapacitetsbegränsningar, skick och vilken påverkan olika förändringar kan ha på nätet. PiteEnergi får således möjlighet att genomföra avancerad analys samt övervaka status och kvalitet i lågspänningsnätet.

Vi ser en ökad användning av batterier och solcellsteknik, något som spelar en allt större roll i påverkan av såväl elnätets struktur som kvaliteten på försörjningen. Med hjälp av produktionsmodulen kommer PiteEnergi få överblick över hela produktionen samt tillhörande analys.

Det är inspirerande att arbeta med teamet på PiteEnergi och stödja dem i deras proaktiva arbete att bli mer datadrivna, säger Embriqs Account Executive Peter Larson Bratt. Vi ser med ödmjukhet och stolthet fram emot att även inkludera PiteEnergi till den allt större skara elnätsbolag som tar Analys- och beslutsstödsystemet Quant Insight i bruk, menar Carl Norelid VD i Embriq AB. Vi vill inom Embriq vara med och underlätta för dessa företag i den förändring energibranschen genomgår.

Nya etableringar och förändrat behov för befintliga kunder medför behov av Quant Insight
God analysförmåga ger goda underlag för investeringsbeslut för nätbolaget. Fredrik Alm, elnätschef på PiteEnergi, berättar att det planeras för byggnation av ny industri i norra Sverige samt expansion för befintliga kunder. Det är därför av högsta vikt för PiteEnergi att nu komma igång med sin analys, och utveckla sin nätplanering, för att få goda förutsättningar att möta behoven från våra kunder nu och framöver.

Om PiteEnergi
PiteEnergi levererar 100% förnybar el, snabbt bredband, ett stabilt elnät och hållbar fjärrvärme. Deras nät distribuerar kraft till cirka 23 500 kunder. De äger och ansvarar för elnätet inom Piteå kommun, vilket innebär att det är de som bygger, underhåller och ser till att elnätet fungerar som det ska. Om Embriq Embriq är en ledande leverantör av avancerad IT-drift, mjukvara, industriell IoT-teknik och konsulttjänster. Vi levererar lösningar som hjälper komplexa och transaktionsintensiva företag att optimera sin konkurrenskraft i branscher som energi, industri och detaljhandel. Embriq har över 220 anställda och tillhandahåller tjänster i Norden.

Om Embriq
Embriq är en ledande leverantör av avancerad IT-drift, mjukvara, industriell IoT-teknik och konsulttjänster. Vi levererar lösningar som hjälper komplexa och transaktionsintensiva företag att optimera sin konkurrenskraft i branscher som energi, industri och detaljhandel. Embriq har över 220 anställda och tillhandahåller tjänster i Norden.

Kontaktpersoner

Flere artikler