ModernWorkplace

Gode løsninger for samhandling skaper konkurransekraft

Deling gir konkurransefortrinn

Effektiv deling av bedriftens informasjonskilder er en forutsetning for å skape gode konkurransefortrinn. Dine kollegaer trenger tilgang på informasjon for å kunne yte maksimalt – men det handler om mer enn det. Gode konkurransefortrinn krever også engasjement, motivasjon og gode verktøy for sosial kommunikasjon internt i bedriften. At det fungerer på alle enheter og uavhengig av sted er en selvfølge.

Valo Intranett

Prisvinnende ‘ready-made’ intranett hvor man raskt kan sette opp en enkel eller omfattende løsning på toppen av Microsofts skytjeneste. Valo Intranett er en skandinavisk løsning som raskt har blitt tilgjengelig globalt og har en økende utbredelse og vi er stolte av å kunne levere Valo Intranett til nye og eksisterende kunder som en viktig komponent i våre kunders sky-strategi.

Les mer om Valo intranett

Teams

Microsoft Teams har i utfordrende tider vist seg å være et svært produktivt og robust samhandlingsverktøy. I tillegg til å inneholde videomøter, samtaler/chat og fildeling finnes også Live Event med støtte for flere tusen deltakere. Teams kan i praksis også brukes som en plattform for å skreddersy firmaets unike behov ved å knytte inn andre verktøy i skyplattformen fra Microsoft – alt med fokus på mobilitet.