Infor M3Nordisk driftsmiljø

Driftsmiljø for Infor M3

Behold innflytelsen på den mest kritiske delen av virksomheten

Våre Infor M3 eksperter

Våre ansatte har mange års erfaring og meget høy kompetanse på Infor M3 og IBM i. Vi håndterer ditt driftsmiljø slik du vil at det skal gjøres – fra våre datasentre i Norge og Sverige.

Kavli velger Embriq som total Hybrid Multi-Cloud IT-leverandør

Kavli har valgt Embriq som total hybrid Multi-Cloud IT-leverandør. Avtalen omfatter et bredt spekter av IT-tjenester for hele Kavli-konsernet og gjør Embriq til viktig samarbeidspartner for realisering av Kavlis ambisjoner innen industri 4.0 teknologi.

Les mer

Varner & Infor M3 hos Embriq

Varner har valgt Embriq for overvåkning og drift av teknisk infrastruktur knyttet til ERP-systemet Infor M3 og plattformen IBM i. For et konsern med over 1.500 butikker i 8 land og mer enn 10.000 ansatte så er det helt kritisk at systemene fungerer slik de skal – alltid.

Drift av ERP-systemer

Enkelte systemer kan rett og slett ikke migreres på en fornuftig måte til Public Cloud. Det kan komme av at de er transaksjonsintensive, ligger tett på produksjonen eller at kostnadene forbundet med en migrering til skyen er uforholdsmessige høye.

Les mer

Proaktiv drift
Vi sørger for proaktiv og kompleks drift av krevende miljøer fra våre norske datasentre. Vi vet meget godt at dette er dine kjernesystemer, kritiske viktige for din virksomhet. Med proaktiv drift avdekker vi utfordringer som kan påvirke virksomheten din – og løser dette før problemene oppstår.

Lokal kompetanse
Med lokal kompetanse i Norge som forstår din virksomhet leverer vi de forretningskritiske løsningene du trenger. Våre ansatte har svært lang og omfattende erfaring på IBM i, og fra våre norske datasentre så leverer de det beste som er å oppdrive av kompetanse på området i Norge.

Tjenester vi leverer
Vi overvåker og drifter IBM Power i- og Infor M3-infrastrukturen, enten den står hos deg eller den blir levert fra vår redundante infrastruktur og kapasitet. Driftsbehov for tilhørende Windows-servere løser vi også hvis du ønsker det. Vi bistår med sikker endringshåndtering i henhold til godkjente prosesser og skulle det oppstå feil vil jobbe med saken helt til feilen er rettet. Mimix tas vare på av våre sertifiserte teknikere og vi tester at redundansen virker regelmessig. Bistand til selve applikasjonen kan gis av våre applikasjonskonsulenter.