Infoteamdagene2023

Møt oss på Infoteamdagene 20. - 21. september

Temaet for årets konferanse er «Lag en enklere arbeidsdag».

Vi har to foredrag på scenen som du burde få med deg. Klokken 13:10 – 13:45 vil Ole Gabrielsen, leder Management Consulting i Embriq AS snakke om:

Technology is everywhere – Do you know where it adds value?

Før du i det hele tatt gjør dine teknologivalg må du forstå forretningen og organisasjonens strategiske mål og intensjon. Embriq tror at tydelige mål, roller og ansvar gir en enklere arbeidshverdag og vi har gjennomført flere helhetlige målbildeprosesser for våre kunder. Hensikten er å tydeliggjøre hva de faktiske målene er, hva de krever av innsatsområder og hvilke forventninger det finnes til resultater og gevinster.

Når målbildet er tydelig og avklart kan vi begynne å designe den teknologiske verktøykassen. Vi skal la innsikt og kunnskapsgrunnlaget ligge til grunn når vi tar våre beslutninger og når man kjenner de strategiske målenes reelle innhold, hva det kreves for å komme dit, samt de forretningsmessige utfordringer og muligheter, og disse blir både prioritert og hensyntatt – da har vi kommet langt.

Fra klokken 15:45 – 16:30 kan du høre René Eriksen, Direktør IT Managed Services i Embriq AS holde foredrag om:

Hvordan ta i bruk ny teknologi i en ny verden?

Et krevende verdensbilde og usikkerhet setter preg på hvordan bedrifter forholder seg til større investeringer. Foredraget tar utgangspunkt i aktuelle kundecases og belyser hvordan du under slike rammebetingelser kan benytte hybride løsninger og kontinuerlig forbedring for å implementere ny teknologi. Effektene er målbare på optimalisering av driften, kostnadseffektivitet og varige konkurransefordeler.

Vi håper å se deg i salen og at du tar turen innom vår stand på Infoteamdagene.