Hvordan utnyttenettet bedre? ​

Hvordan utnytte nettet bedre? ​med Fornybar Norge

Det skal investeres for svært store beløp i kraftnettet i årene som kommer. Nettet er fullt mange steder. Det blir derfor svært viktig å utnytte det eksisterende nettet best mulig slik at flest mulig får koblet seg til nettet eller eller får økt effektuttaket.

Mange nye kunder ønsker å knytte seg til nettet eller øke effektuttaket fra nettet. Det skal investeres for svært store beløp i kraftnettet i årene som kommer. Nettet er fullt mange steder. Det blir derfor svært viktig å utnytte det eksisterende nettet best mulig.

Dette seminaret retter søkelys på ulike virkemidler for å oppnå dette. Det blir presentasjoner fra ulike aktører både fra myndigheter, leverandørsiden, FoU, konsulenter, Fjernvarmeforeningen og nettselskap.

Hva får du kunnskap om?

  • Gjennom og delta på seminaret får deltagerne oppdatert kunnskap om ulike tiltak for å utnytte nettet bedre.
  • Gjennom og delta på seminaret får deltagerne delta i diskusjonen av ulike tiltak som kan bidra til å utnytte nettet bedre.

Hvem er det for?
Seminaret retter seg mot daglig leder, nettsjefer, ansvarlig for eller de som arbeider med nettutbygging, ansvarlig for eller de som arbeider med nettdrift og andre interesserte.